Citáty vztahující se k vlkům

18. července 2018 v 12:17 | Lycan Herve Černý vlkodlak |  Citáty
Stáváš se navždy zodpovědným za to,
cos k sobě připoutal.
Antoine de Saint-Exupéry
---------------------------------------------------------------

Naše nejlepší vlastnosti vkládáme do lásky k rodině,
neboť ta je mírou naší stability a určuje naši loajalitu.
Haniel Long
----------------------------------------------------------------
V životě nejvíc potřebujeme člověka,
který nás přivede k tomu,
abychom dělali to, čeho jsme schopni.
Ralf Waldo Emerson
---------------------------------------------------------------
Ve volné přírodějsme tak rádi proto,
že si o nás nic nemyslí.
Friedrich Nietzsche
------------------------------------------------------------------
V Mládí se učíme. Ve stáří rozumíme.
Marie von Ebner-Eschenbach
-------------------------------------------------------------------
 

Hudba

23. června 2018 v 11:03 | Lycan Herve Černý vlkodlak |  Povídky a poezie
Hudební vlčí skupina Powerwolf má nové album po 3 letech a zde jsou dva videoklipy.

https://www.youtube.com/watch?v=jhK2ev_O-pc

https://www.youtube.com/watch?v=Xmr6iscmd1g

Vlk ve světě

4. dubna 2018 v 13:31 | Lycan Herve Černý vlkodlak |  Vlkodlakovo úvahy
Vlk v dnešním světě


Zjisťuji, že se v dnešním světě žije velmi špatně. Lidé se povýšili nad Boha a z nějakého, mě neznámého důvodu získali pocit, že mohou vše měnit, ničit a předělávat ku svému prospěchu, aby si ulehčili svůj vlastní život. A to bez ohledu na to, zda ho stíží, nebo dokonce znemožní druhým. Neuvědomuje si, že je pouze jeden z článků obrovského vesmíru a planety na které žijeme. Neuvědomuje si, že planeta se bez člověka obejde, ale člověk bez ní ne. Vlk je smutný a ve snaze se přizpůsobit novým podmínkám je zatlačen do role, která mu nebyla určena. Vlk je regulátor přírody a lesa a člověk se této role ujal sám a vlka zničil. Ale člověk o les nepečuje, ale pouze zneužívá. Samozřejmě, les je tu pro všechny, dokonce i pro člověka, ale je rozdíl mezi využitím a zneužitím.
Likvidací lesa, která je způsobována těžebními stroji se ničí podzemní kanálky, kudy prodí voda. Zahubí se spousta životů, drobných brouků a jiným tvorečků, kteří mají důležitou úlohu při udržování lesa živým. Lesy umírají a s nimi i člověk. Kácením stromů, kolem pramenišť řek způsobuje úbytek vody v řekách. Vodou plýtvá člověk všude. Od splachování záchodu až po nesmyslné umělé zasněžování hor a sjezdovek. Člověk se chce jen bavit a nic pro to nedělat. Nechá si všechno dovézt až pod nos. A systém vymýšlí velmi propracované způsoby, jak lidem vyhovět. Odnaučíme lidi přemýšlet, umět si poradit a zbaví ho všeho, co dostal do vínku od Boha. Snaha systému upřednostnit sebe před Bohem je odměněna ziskem. Bohu žel poze hmotným způsobem v podobě peněz. Peníze prý existují pouze na Zemi z celého vesmíru. A je otázkou, zda pouze na Zemi existují lidé v té ošklivosti, jak je známe.

 


PF 2018

23. prosince 2017 v 20:40 | Lycan Herve Černý vlkodlak

Sigilická magie

15. července 2017 v 11:29 | Lycan Herve Černý pes |  Magie
Zdroj: Frater V.D. Praktická sigilická magie
Sigilia se tvoří z konkrétního přání a stanoveným způsobem. Je nutné se držet určitým zásad, aby byl výsledek co nejblíže mému záměru a přání. Nikdy totiž nedokážeme přesně formulovat přání a záměr. Jako příklad bych uvedl toto. Budu si přát abych získal pětset tisíc. Také se může stát, že mi zemře blízký člen rodiny, který měl na tuto částku životní pojistku. A já si představoval, jak vyhraju na los. Takže k základům. Budu používat názorné příklady, protože nejlépe pochopíte o co jde.
TAK ZNÍ VŮLE MÁ, ŽE ZÍSKÁM SÍLU TYGRA
Tuto větu napíšeme velkými tiskacími písmeny. Pak vyškrtáme všechna písmena, která se objevují vícekrát. Zůstanou tak tyto: TAKZNIMVULEŽSYGR. Z těchto písmen pak vytvoříme sigilium. Je naprosto v pořádku, když i písmena slouží jako jiná. Například M může sloužit i jako W, nebo z boku jako E. Tyto tři písmena nemusí být v sigiliu zastoupena každé zvlášť.
Vysvětlení stylizace přání.
Astrál nezná negace. To znamená, že si nemůžu formulovat přání NECHCI aby soused vyhrál ve sportce. Naopak takové sigilium by mohlo způsobit sousedovi výhru. Spíš formulovat CHCI aby byl soused chudý. Vhodné je použít formuly TAK ZNÍ VŮLE MÁ..... JÁ CHCI......MÁ VŮLE ZNÍ..... Také proto neformulujte NECHCI BÝT NEMOCNÝ, ale raději CHCI BÝT ZDRAVÝ
Nepoužívejte také typ PŘÁL BYCH SI......CHTĚL BYCH...., to postrádá přesvědčivost. Nesmíme dát astrálu prostor a čas, protože ten on nezná. Takže Chci to měsíce přestat kouřit, tak astrál bude mít dost dlouhou dobu na to, aby váš záměr zmařil. Používejte přikazovací způsob v 1. pádu. Také nebuďte příliš přesní. Přání CHCI DNES V PŮL PÁTÉ NA NÁDRAŽÍ POTKAT PANA BARDONA to už vyžaduje značnou dávku vlastní magie, nebo jak říkají šamani Nagualu.
Dalším aspektem zarámování je, jak dokázala hlubinná psychologie, že mandalové struktury vzbuzují a aktivují v nevědomí archetypický mate­riál. Zarámováním sigil tedy můžeme snadněji probudit vnitřní duševni prášily (magis). Při hlubším pohledu zjistíme, že mandaly (vezměme třeba tibetské thangky a jantry) nejsou v principu nic jiného než trochu kom­plikovaná sigila, která přenášejí světonázorové, mytické, spirituální a po­dobné obsahy, což se dá jistě říct i o většině duchovních symbolů.
Než se obrátíme k aktivaci sigil, věnujme se ještě jejich zjednodušování. Příliš komplikovaná sigila jsou stejně neúčinná jako barokní věty o touze, které nám mohou připomínat tasemnice. Vždy mějte na paměti, že sigilum musíte zvnitřnit ("nabít") ve stavu magického nebo "gnostického" transu. K tomu patří i to, že si ho aktivně představujete. V případech, když si si­gilum postavíte před sebe, třeba když visí na zdi, je namalováno na zrcadle apod., to nemusí působit žádné větší problémy, nicméně i v tomto případě může být detaily přecpaný glyf těžko uchopitelný. Při zjednodušování, pří­padně stylizaci nejsou vaší fantazii a vašemu uměleckému talentu kladeny žádné meze. Můžete klidně i trochu "švindlovat", pokud vás výsledek vašich malovánek pocitově opravdu uspokojuje.
K tomu si vezměme další příklad: z prohlášení CHCI RÁNO VYDĚLAT TISÍC MAREK vytvoříme tuto sadu písmen:
C, H, I, R, A, N, O, V, Y, D, E, L, T, S, M, K
1
To nám připadá příliš komplikované, takže je zjednodušíme

2
Něco jsme tedy vynechali, ale něco naopak přikrášlili /doplnili tím, že jsme protáhli prostřední svislou čáru, stejně jako vodorovnou čáru v kruhu. Důležité je, alespoň pro začátek, že čistě teoreticky můžeme v sigilu znovu objevit všechna písmena (i když v jejich stylizované verzi). To nám nepřijde příliš těžké u písmen I, C, L, O, H, T, D a V, pokud si vzpomeneme, že jednu linii můžeme interpretovat více směry. Oblouk může tedy zároveň fungovat jako C i D:

3Ale co se stalo s písmeny R a S? A kde zůstalo M? V případě, že chceme sigilum nechat v tomto stavu, musíme tedy trošku zašvindlovat
4
Přiznávám, že K a S mohly vypadat trochu lépe, ale chceme tím přece jenom ilustrovat proces abstrakce.
Můžete namítnout, že touto metodou lze prakticky každé písmeno roze­znat v jakémkoli znaku, pokud máme dostatečné bujnou fantazii a drzost. S jistými výhradami to skutečně platí, ale v první řadě jde přece o to, že sigilum vytvoříte sami, a tím jsou hned od začátku automaticky vyloučeny všechny ostatní možnosti. PROCES TVORBY JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEZ HOTOVÝ VÝSLEDEK! Přirozeně potřebujeme hotové sigilum, tedy vý­sledek, jinak bychom je nemohli ani nabít, respektive aktivovat, ale k ni­čemu vám nebude, pokud jste je nevytvořili sami, zcela osobně a bez cizí pomoci. (S výjimkami z tohoto pravidla se seznámíme v kapitole o obra­zové metodě.) Výše zmíněná poznámka není mimochodem nic jiného než formulace, kterou člověk tak často slýchá z úst zenových mistrů: Cesta je cíl...
Možná bychom se měli ještě chvilku zastavit u samotné výzdoby sigil. Viděli jsme, že záleží na tom, aby našemu vnímání sigilum připadalo "magické", "nevšední". Pod tím si může každý představit něco jiného. Můj vlastní styl sigil, který se mimochodem v praxi vytvořil takříkajíc "sám od sebe", upřednostňuje horizontální glyfy s kroužky a trojúhelníčky, takže sigilium bych upravil takto.
5
Tyto ozdoby nemají žádný vlastní význam (tak jako samotné sigilum už nemá žádný rozeznatelný význam), nýbrž slouží pouze a jen k tomu, aby vytvořily "náladu", aby znaku propůjčily zdání "magického" (anebo pro romantiky "tajemného"). Tím lze působení značně zvýšit a doporučuji s tím v každém případě zaexperimentovat.

je obrázková příloha

PF 2017

27. prosince 2016 v 12:04 | Lycan Herve Svart Ulf

Malé zamyšlení

3. září 2016 v 11:54 | Lycan Herve Černý pes |  Co jsem potkal
Tak se po delší době opět vlkodlak přihlásil na svůj blog. Stalo se toho od polední mé aktivity opravdu hodně. Dnes je celkem vyjímečný den. Tedy dnes 3. září 2016. Dostalo se mi návštěvy "Velkého vlka", a dostal jsem jaksi kopanec do zadku za to, jak nemohu stále pochopit, co je správné. Neustále se zabývám osudy "druhých". Tím míněno, starám se a rozčiluju se s tím, co kdo kde napsal, myslím tím politiky a média. Stále řeším, jestli někde prodávají lidem jedy místo potravin. Věnuji spoustu času tím, že tyto věci různě sdílím. Proto jsem dostal zavyučenou a pro další zbytek říkám

D O S T

Jediné co má smysl, je starat se o svůj osud, Starat se o svou smečku a starat se, aby přežila. Protože vidím kolem sebe soustu příkladů toho, jak to dopadne, pokud se někdo nechá zatáhnout do mašinérie současného společenského systému. Právě proto, že se každý zabývá věcmi okolo, posiluje vše okolo. Posiluje grázly a ty sráče, kterí vedou a tvoří tento svět. Přestanu tedy být spotřebitel a začnu být tvůrce. Tvůrce vlastního života. Vše kolem jen pozorovat a to jen proto, abych mohl reagovat na případné nebezpečí pro mě a mou smečku. Snad teď nyní konečně bych se mohl stát opravdu "alfou", ve své smečce.

Úvod

2. února 2016 v 16:30 | Lycan Herve Černý pes |  Vesripelis

Sedím si v pokoji, v kamnech praská hořící dřevo a poslouchám Smetanovu "Mou vlast". Zamýšlím se nad sebou samým a nad tím vším, co se kolem děje, dělo a dít bude, protože v podstatě se vše odehrává teď, v tuto dobu a tomto místě. Vše co již bylo, i co teprve bude z našeho lidského hlediska a z našeho pojetí času. Zamýšlím se nad sebou jako tvorem, který vypadá jako člověk, všichni na něj pohlížejí jako na člověka a to i přesto, že se za svůj druh jako za člověka hluboce stydím a to i přesto, že Bůh to tak nebere. Jen ví, že lidé nezmění svůj přístup, myšlení a konání, ale pevně v to doufá a hluboce jim to přeje.

Hledám důvod, proč se mezi lidmi necítím dobře a je mi nejlépe v náručí Alma Mater, která jakožto božský proces trpělivě snáší tržné rány na své tváři od svých dětí, které nepochopily, vyšší duchovní pravdy, ačkoliv je jim předkládána na zlatém podnose přímo pod nos. Převládá u nich pohodlí a věčný strach, aby nepřišly o svá nabitá privilegia, neuvědomujíc si, že o nic přijít nemohou. Pokládáme se za Bohy a zároveň odmítáme uvěřit tomu, že jimi opravdu jsme! Vždyť Boha tvoříme my sami a on skrze nás svět.

To všechno je důsledek i příčina stavu vědomí, které mě přenáší do jiného světa, jiné dimenze a mezi jiný druh. Mé vyšší já odmítá řadit se k lidem, k živočišnému druhu, který je tak hloupý a nadutý, že nechce vidět Boha kolem sebe. Tím jak myslíme, jednáme, vytváříme Boha. Vždyť jej cítí i ty bytosti, které považujeme za hloupé, tupé a bez citů. Jak hluboký omyl. Naopak s těmito bytostmi porostlými srstí, se musíme opět naučit komunikovat. Vždyť i ony jsou naší součástí a my jejich. Protože jedině, když s nimi budeme mluvit, jedině tak je poznáme. Ale pokud se to nenaučíme, nikdy je nepoznáme a to co neznáme, toho se bojíme a to také zničíme. Musíme si uvědomit, že tím ničíme i sebe, vždyť jsme jejich součástí. Proto také každý člověk má v sobě část zvířete a podle tohoto jedná, chová se a přemýšlí. A to ovlivnilo můj celý život a i mé okolí. Dlouhá cesta životem utváří osobnost každého jedince bez výjimky. Příhody a okolní svět, které mě utvářejí, nesmazatelně ryjí runy do duše a zanechávají stopy na těle fyzickém. Dlouhý proces života mezi lidmi mě unavuje a působí čím dál větší obtíže. Ne nemám sociální fóbii, ani žádnou jinou poruchu. Nemohu říci, že se nesnesu s lidmi, jen je Bůh, tedy svět kolem mě pro mě to nejdůležitější, než banální kecy duchaprázdných postav, vlečených komerčním balastem do pekel. A působí mě bolest, když se musím dívat, jak životodárná příroda, Matka je postupně znásilňována ku prospěchu byznysu.

To všechno je důvod, proč nyní píšu tyto řádky, třeba si je někdy někdo přečte a přiblíží se svou vibrací k mé a pochopí mě. To zatím dokázal jediný člověk a jsem rád, že jsem se toho dožil. Ti další možná přijdou, až se moje duše začne zabývat výběrem, jaké další tělo a jakou dobu a místo si vybrat.

Často se stává, že děti, které vyrůstají v náručí přírody, na vesnici, objeví v sobě zvířecí část dříve a upřesní ji. Chodí po nocích po lese, navštěvují hřbitovy a podobná místa. Cítí naplnění své duše pod hvězdnou oblohou a obdivují Lunu v úplňku. To by mohlo odpovídat vlčí duši. Vzniká zde tedy duchovní kříženec mezi vlkem a člověkem. Můžeme tedy možná říci vlkodlak. Latinsky by se takový tvor dal nazvat, virlupus" - muž vlk, ale příhodnější označení by bylo "versipelis", což je výraz pro vlkodlaka, který představuje životní styl - cultus. Proces metamorfózy na fyzické úrovni neumím, pouze na duchovní, ale jak známo duch ovlivňuje fyzické tělo a to je to podstatné, co je třeba si uvědomit.

V podstatě máme každý svého Boha vybraného, protože skutečně existuje pouze jeden jediný Bůh. A je mu úplně jedno, jak si ho představíme. Proto si různé náboženské skupiny zvolili jeho zástupce, který bude nejlépe vystihovat Boha, dle dogmatu té či oné církve. Mě nejvíce vyhovuje "Velký vlk". Jiným Kristus, Budha. Ale v pravdě ani jeden z nich není Bohem. Je pouze ztělesněním božích principů dle dogmat dané skupiny.

Mluvme tedy o Velkém vlku. Vlk jakožto živočich a člověk je v mnohém podobný. Lovec a démon, slova spletená pěti písmeny, synonyma milující lov, zpívá se v písni. Otázkou je, kdo představuje lovce a kdo démona. Vlk zakládá smečky, které spolupracují při lovu, výchově mláďat. Člověk zakládá klany a rody se stejným účelem. Obě tyto skupiny zajišťují přežití. Ale to je asi tak z toho společného. Dále se cesty vlků a lidí rozcházejí. Vlk dokonale dokáže regulovat stavy zvěře v lesích. Člověk si to o sobě pouze myslí. Jak začali myslivci sami řídit les, veškerý biotop se rozladil a zkolaboval. Příkladů se dá jmenovat mnoho. Proto si ti, co si říkají vlci, vybrali Velkého vlka jako Boha.

Citáty a moudra

23. srpna 2015 v 12:19 | Lycan Herve Černý pes |  Moudra nejen vlkodlačí
"Nejsmutnější na zradě je, že nikdy nepřijde od vašich nepřátel."
...autor neznámí...

Většina lidí nechce poznat pravdu, chce sejen ujišťovat, že pravda je to v co sami věří.
....neznámí autor...
Budete-li promlouvat ke zvířatům, budou mluvit ona na vás, a tak se seznámíte. Pokud s nimi nebudete komunikovat, nikdy je nepoznáte. A to co neznáte, toho se bojíte. A čeho se bojíte, to zničíte.

Chief Dan George


Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, činí špatná rozhodnutí - doma, v obchodě, u soudu u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu - to je velice nebezpečný aspekt demokracie!
Jim TreleaseTo , že mlčím, neznamená , že nemám co říct , ale to, že nemá cenu to řešit ..
To , co je v životě důležité , nebude pod stromečkem zabalené zlatou stuhou a nemá to cenovku..
To , co je v životě důležité , najdeš v objetí , v jednoduchém úsměvu , pohledu , polibku , v lásce, a to se koupit nedá ..
Jsou věci , které nechceme , ale musíme je přijímat ..
Jsou lidé , bez kterých nemůžeme žit , ale musíme je nechat svobodně jít ..
Člověk dělá vše pro to , aby zapomněl , ale tisíckrát se vrátí i tak tam , kde nechce , aby byl..
Můžeme zavřít oči a nic nevidět , zacpat si uši a nic neslyšet , ale nemůžeme zavřít srdce a nic necítit ..


Normální je to, co vyhovuje normám a zákonům, které určuje společnost, respektive její vládnoucí třída. Normy jsou měřítka, která je jedinec nucen splňovat, aby byl společností přijat, jinak je odsuzován a vyčleněn. Normální je to, co dělá většina a co se děje v zájmu skupiny, nikoliv jednotlivce.

Norma je krabice, kam se má člověk napasovat, aby nebyl odlišný, nápadný, divný. Snaha být normální vychází ze strachu z onoho slavného rčení "co by tomu řekli lidi", kdybych se choval jinak než většina, tak jak to cítím. Dnes je tedy normální lhát a říkat tomu diplomacie nebo milosrdná lež, dnes je normální být pokrytec a přetvařovat se a říkat tomu slušné vychování, dnes je normální potlačovat své pocity i své city a říkat tomu ohleduplnost. Dnes je normální být otroky rodin, zaměstnavatelů, partnerů, politiků a různých skupin a říkat tomu loajalita.

Jiřina Slámová

"Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit. "
CICERO

YR

22. dubna 2015 v 15:48 | Lycan Herve Černý pes |  Runy

Fonetická hodnota: Y
Symbolizuje: kořeny stromu Yggdrasil, stron světa, Irminův sloup, stabilita, kořeny,, noc, měsíc, chaos, omyl, labyrint, pokušení, svádění
Strom: tis
Léčivá rostlina: posed/mandragora
Astrologie: rak / měsíc
Tarot: Blázen (Akron) Věž (Spiesberger)
Polarita: mužská/ženská
Barva: šedočerná
Božství: Ódin/Frigg/Skadi/Vidar
Živel: oheň, vzduch, voda, země

Runa YR se stala známou v 60-tých letech našeho století jako symbol mírové­ho hnutí. V starším Futharku není tato runa zastoupena. Do systému run, jenž se používal na území Anglie, byla začleněna až později. Stejně tak byla součástí nordické- ho runového písma, 16-členného nordického Futharku. Přibližné v roce 1960 ji začali mnozí runoví praktici užívat i pod vedlejším jménem Wyrd a přidělili ji při runovém věštění funkci tzv. "Prázdnoty" nebo též "Osudové ru­ny". Někteří odborníci v oboru run však runu Yr odmítají a zavrhují, protože 24-členný Futhark byl, a dodnes je, považován za úplný a počet jeho písmen za konečný. Jiní jí zase naopak připisují velký význam. Ať tak nebo onak, je každého osobní záležitostí, zda bude tuto runu používat společně s ostatními, nebo ji při věštění odloží stranou. V každém případě se jejím zahrnutím do souboru run rozšíří Futhark o další zdroj poznání, který přináší důležité informace.
Runa Yr představuje sice "osud", ale neměla by být pojímána jako "absolutní". Ačkoli se každý z nás narodil pod určitou astrologickou konstelací, právě Yr nám pomá­há osvobodit se od cizích i vlastních představ, projekcí a vzorců chování tím, že nám umožní navázat kontakt s naším podvědomím, pochopit a integrovat všechna jeho tajemství.
Yr je symbolem kořenů stromu světa Yggdrasilu, které sahají až k nejhlubším pravodám. Ty reprezentují kolek­tivní nevědomí. Na obrazu karty vidíme Měsíc, který se v těchto vodách zrcadlí. Spojuje naše nevědomé touhy "dotknout se hvězd" (Hvězda v Tarotu) s vědomým úsilím našeho Já (Sowilo, runa Slunce). Měsíc, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje náš emocionální život, nás vede do mlhou zahalených hlubin našeho vnitřního světa a před­stavuje naše pratouhy a vize, které jen někdy matně vytu­šíme z obsahu svých snů. Současně nás však ochromuje strachem z pudů, instinktů a jiných propastí, číhajících v nás samých. Jsou znázorněny hadem, který se ovíjí kolem kmene stromu. Jeho jméno zní Nidhógg (Niddhógr), což je v překladu "drak závisti" nebo "nepřející drak". Jedním z jeho přídomků je i "požírající mrtvoly". V snaze poškodit strom světa neustále ohryzává jeho kořeny. Symbolizuje nenávist, zlobu, závist, lži, chaos, nízké pudy, závislost a vůbec zlo v jakékoli formě a jakéhokoli druhu. Je sku­tečně skvělým symbolem chtonických sil podvědomí.
Yr je runou noci a Měsíce. Ztělesňuje čiré, nevědomé plození. Je jí podřízen hrubohmotný svět, hmota jako taková a všechny s ní související iluze.
Runa Yr je obrazem člověka, který zavádí sám sebe a honí se za "svody Máji", ovlivněn pouze svými emocemi a touhami. Pokušení a svádění, jenž se znovu a znovu ob­jevují za bezpočtem jejích masek, určují všechno naše bytí. Jenom ten, kdo v průběhu svého života poznal a ovládl její pravidla, zákony a vlastnosti, se jednou vymaní z jejího područí. Pak již nebude mít nikdy zájem ani o svádění, ani o ovládání druhých, protože získal své vlastní vnitřní vedení. Pokud se někomu podobná představa - nebo vy­hlídka - zdá poněkud "nudná", může si být jist, že právě tato cesta vede do největších hlubin temnoty, kterým se dodnes žádný z opravdivě hledajících nevyhnul.

Další články


Kam dál