NAUDHIZ

14. prosince 2014 v 12:22 | Lycan Herve Černý pes |  Runy
Runa Naudhiz
Fonetická hodnota: n
Symbolizuje: přílivovou nebo nárazovou vlnu, oheň založený k přivolání pomoci, či hůl s troudem na rozdělání ohně,
Význam: nouze, nevyhnutelnost, nedostatek, chudoba, odpor, nesnáz, vzpoura, spása, osud, nátlak, vzkříšení, jelikož v nouzi jsme schopni svých nejlepších činů. proto je také učitelkou, zkoušky, životní zlomy, tlumí hádky a spory, oslabuje nenávist a závist, třenice, osvobození, urovnání
Strom: buk
Léčivá rostlina: rdesno hadí kořen
Astrologie: kozoroh
Tarot: Ďábel (Thorson), Viselec (Akron)
Polarita: ženská
Barva: černá
Božství: Norny
Živel: oheň, země
Runa Naudhiz je znázorněna vorem, který je na moři a z kterého se na vlnách oceánu sta¬la hříčka bohů. Na voru se zoufale snaží udržet tři postavy. Ustrašeně svírají stožár, který s ráhnem a ubohými zbytky plachty vytváří runu Naudhiz. Moře symbolizuje nekoneč¬né hlubiny kolektivního nevědomí, na jehož vlnách tančí naše duše jako křehká ořechová skořápka.
Naudhiz je desátou runou a bývá označována také jako "tísňová" runa nebo runa "nouze". Představuje kosmické síly, které formují Órlóg (osud) Universa. Má přímou ná¬vaznost s runou Perthro, neboť i její působení spadá do oblasti vlivu Norn. Důležitou roli zde hraje především nejmladší z nich, jejíž jméno zní Skuld, v překladu "vina". Zastupuje koncept karmy a je to právě ona, kdo přestřihne nit života ve chvíli, když naplníme svou úlohu na pozem¬ské úrovni. Naudhiz však nezastupuje osud sám o sobě, ale spíš síly, které jsou nevyhnutné k jeho utváření. V dobách nouze a tísně se lidi opět přimknou k sobě blíž, a tak mohou zvýšit svoje šance na přežití. Pýcha, arogance a nadutost jsou v takových okamžicích neprodleně a oprávněně omezovány, potlačovány a uváděny na pravou míru.
Přečtěte si k tomu úryvek ze staré básně Humfreye Wanleye:
Hrud tísní míváme staženou, pro děti lidí přesto pomocí a spásou stává se často pokud ve chvíli pravou ji u sebe postřehnou.
V žádném případě bychom však neměli tuto runu chápat jen jako symbol úplné beznaděje. Temným nebem ověšeným černými mraky proniká paprsek světla, který dopadá na zelený ostrov, který se na obzoru pomalu vynořuje z moře. Jako vše, i nouze jednou skončí, když nastane ten správný okamžik. Strádání a bída přichází všude tam, kde dochází k třenicím mezi člověkem a jeho lidským, světským či duchovním poznáním, mezi jeho posláním, úlohami a povinnostmi. Naudhiz představuje odpor a neochotu k činu, a tak vzniká tření, z něhož povstává signální oheň tísně. Led, chlad a strach z nástrah noci byl rozhodujícím důvodem pro objevení a používání ohně. Obsahem jednoho ze starých germánských rituálů bylo zapálení takzvaných "tísňových" ohňů, které musely být založeny rukama dvou čistých, nevinných bytostí, většinou dětí, a pouze za pomoci troudu (takový oheň se považoval za účinnější a magičtější, za zvláštní a "živý" nebo "božský"). Nejen v dobách nepřejících lidem a v čase moru, sucha nebo hladu, ale také v průběhu různých kmenových rituálů se konávaly obřady s ohněm zvaným "nodfyr", který musel být vznícen třením dřeva. Mezi plameny takovýchto ohňů například procházel dobytek, aby byla zajištěna a zachována jeho plodnost a zdraví.
Abychom plně pochopili význam runy Naudhiz, musíme se utkat s nekonečnými hlubinami našeho vědomí. Každému poznání předchází nevyhnutný odpor*a často s ním spojená bolest a zklamání.
Tady se však už setkáváme se zákonem příčiny a následku. Ti, kdo se dokáží poddat individuálnímu stavu tísně a přijmout jej jako nepostradatelnou část svého osudu, povstanou až dozraje čas v nové síle a se změněným pohledem na svět.
Právě přibližně v polovině života (krize středního věku), ale i v jiných životních údobích nás život nutí skrze různé formy krizí zabývat se a vyrovnávat se svým opravdovým posláním. Často nás k tomu, abychom se probudili ze své pasivity, přiměje jenom nesnesitelnost naší momen¬tální situace. Můžeme se pak rozhodnout mezi dvěma volbami: buď se zamyslet, dostát svému poslání a úlohám a současně čelit vznikajícím energiím a zároveň je plně přijmout i když působí tak destruktivně, nebo trpět dál a nakonec svému utrpení zcela podlehnout. Runa Naudhiz je přiřazena světu s názvem Niflhel, části říše Hel. Zdržuje se v něm had Níhogg (Nidhoggr), strážce studny v podsvětí, tvůrce nevraživých pomluv. Okusuje kořeny Yggdrassilu a nejen on, ale i jeho nespočetná háďata ve studni se stanou, až se naplní čas, ohrožením světového stromu. A tam, na úpatí jasanu světa, na nás číhají všechny naše obavy a strachy. Nic nám neškodí víc než náš strach. Zapříčiňuje neúspěch mnohých věcí a odsuzuje je k zániku už v zárodku. Je však důležitou složkou našeho vrozeného pudu sebezáchovy, který nás varuje před nebezpečím, a tak nás před ním zároveň chrání.
Nechť vám je v čase krizí útěchou citát: "Netrpíme proto, že bychom z utrpení měli požitek, ale potřebujeme trápení, bolest, strasti a ztroskotání jako nevyhnutelnou zkušenost, abychom mohli růst jejich překonáváním!"
Touha po vědění a poznání je naší touhou po spáse!
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama