RAIDHO

11. prosince 2014 v 14:32 | Lycan Herve Černý pes |  Runy
Fonetická hodnota: R
Symbolizuje: bojový vůz boha Thora,
Význam: přirozený koloběh sluneční kotouč, kosmické zákony, rozsudek, jízda na koni, pohyb, tanec, cestování, rituál, rada, zákon, řád, cyklus vznikání a zanikání, Je ochranným prostředkem proti matoucím vllivům, obnovuje narzšenou fyzickou i duševní rovnováhu, , jako talisman přináší štěstí u soudů a na cestách,
Strom: dub
Léčivá rostlina: Pelyněk
Astrologie: Střelec
Tarot: vůz, (podle Thorrsona velekněz)
polarita: mužská
barva: zářivě červená
božství: Thor,
živel: vzduch
RAIDHO je pátou runou. Opět se zde setkáváme bohem Thórem, který jako vozataj svého zlatého bojového vozu. Tentokrát není obry zabíjejícím bohem války, ale představuje solární, mocně zářivý princip, který je zastoupený ve svém pravidelně vycházejícím a zapadajícím aspektu právě runou Raidho. Vůz byl pro staré Germány důležitým přepravním prostředkem a svou roli nepřestával plnit ani po smrti jednotlivce. Jak dokazují vykopávky a archeologické nálezy v pohřebištích starogermánských vůdčích osobností, vůz měl zaručit bezpečnost cesty zesnulého do říše mrtvých.
Tórův bojový vůz byl tažen dvěma berany, jejichž rohy ve tvaru podobném hlemýždí ulitě byly považovány mimo jiné za symbol sluneční spirály. Jejich jména zněla Tanngrisnir (Tanngrisni), což znamená "ten, který cení zuby" a Tanngnjostr (Tanngniostr, Tanngnjóst), v překladu "ten, jenž skřípe zuby". Pro Thóra byli velmi vzácní, neboť je mohl každý večer zabít a sníst. Na druhý den vzal své kladivo Mjollni a nad kostmi obou zvířat (ty musely zůstat nepoškozené) vyřkl kouzelná slova, načež berani procitli k novému životu. Jejich každodenní smrt a znovuzrození symbolicky představovalo nevyhnutelný a nekonečný proces umírání a znovuvzkříšení.
Bůh Ing, podle runových textů otec Sasů (viz runa Ing- waz), který svůj vůz používal především k dopravě na místa, kde se pořádaly rituály na jeho počest, symbolizoval oplodňující aspekt přírody a proces neustálého obnovování.
Runa Raidho nás upozorňuje na potřebu vědomého vnímaní a přijetí nutnosti všech cyklických a periodických procesů v mikrokosmu i makrokosmu. Tak, jako den střídá noc, je také plynutí ročních období podřízeno jisté pravidelnosti. V mikrokosmu zakoušíme působení runy Raidho jako střídání aktivního denního vědomí s pasivním nočním vědomím, nádechu s výdechem, ale též obecně v přirozeném, svému řádu podřízeném průběhu a fungování všech tělesných funkcí.
Této runě jsou přiřazeny všechny rytmické děje, ať už jsou spojeny s tancem, hudbou nebo s poetickými verši.
Další důležitou úlohu plní Raidho v oblasti "práva a pořádku". Žádný příslušník jakéhokoli státu a žádná větší organizace nejsou schopny existovat bez přiměřené míry zachovávání pravidel a zákonů. Jak o tom svědčí dosavadní historie lidstva, byly zákony a pravidla - a žel stále ještě jsou často nesprávně chápany, zneužívány a překrucovány Každé zanedbání kteréhokoli pravidla vede kolektiv dříve nebo později k ničivému chaosu. Působení a následky nedostatku úcty, znevažování a nerespektování přírodních zákonů pocítíme v blízké budoucnosti všichni.
S takovou formou zákonodárství, vedení soudních sporů a exekutivy, která by odpovídala runě Raidho, se setkáváme u Forsetiho, jednoho z dvanácti Ásů, který byl stanoven bohem svornosti, míru a usmíření. Byl podobně jako jeho otec, božský Baldr, syn Ódinův, mezi lidmi i bohy znám jako moudrý soudce. Jeho sídlem byl třpytivý zlatý a stříbrný palác Glitnir (Glitni) v Ásgardu.
Runa Raidho nám opět připomíná i Thóra, jehož kladvo bylo u našich předků považováno za symbol trestajícího zákona. Házením kladiva byly řešeny a rozhodovány především spory o určování hranic. Tam, kde se kladivo dotklo země, byla vytýčena hranice. Dodnes má kladivo své právoplatné místo v každé větší soudní síni. Ti, jež jsou souzeni, cítí oprávněný strach před tím, co bude na základě předcházejícího rozhodnutí vysloveno po úderu soudcova kladívka, tedy jak se říká "přiklepnuto".
Rig je jedno ze jmen boha Heimdalla, které ho označuje za "svědčícího boha". Jeho prostřednictvím byl lidskému rodu darován jazyk. Jazyk se pak stal řečí, radou a runami. A tak nám runa Raidho nepřináší "jenom" dobře míněnou radu na naši cestu. Ten, kdo neuznává a nedodržuje přírodní zákony a jejich kosmické cykly, kdo není ochoten je přijmout a nechce připustit, že jen neustálá změna vede k růstu, transformaci a evoluci, ten se bude muset utkat s následky svého přesvědčení a svých činů. Raidho představuje v esoterním smyslu náš vědomý kontakt s různými stránkami našeho Wyrd (nordický Oriog, předurčení, osud). Čím odpovědnější a vědomější je náš přístup a zacházení s principem tvoření a se sebou, tím pozitivnějším se stává vliv našeho osobního "kola osudu". Jedno moudré východní rčení říká: "Kdo poznal své skutečné Já, vnímá život jako kolo vozu, které se kutálí kolem.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama