BERKANO

30. ledna 2015 v 11:05 | Lycan Herve Černý pes |  Runy
Fonetická hodnota: b
Symbolizuje: dvě ňadra Matky Země
Význam: bříza, prsa, ženská sexualita, plodnost, ochrana, růst, přijetí, mateřství, bezpečí, jistota Strom: bříza
Léčivá rostlina: povijnice
Astrologie: panna
Tarot: císařovna
Polarita: ženská
Barva: tmavě zelená
Božství: Frigg/Bestla/Hel
Živel: země
Samotný tvar této runy je dostatečným vodítkem k části jejího význa­mu. Představuje vyživující ňadra "Velké bohyně". Je zobrazena v podobě "zelené Matky", která v láskyplném objetí kojí své miminko. Každá živoucí bytost této planety je jedním z jejích milovaných stvoření. Zastupuje neustále vyživující aspekt a symbolizuje začátek veškerého života. Je potěšením z pouhého "bytí" a ukazuje nám nevyčerpa­telnou energii přírody, která v nekonečném procesu bez přestání plodí nový život a je pro nás výzvou k tvořivému využiti našeho potenciálu, k ustavičnému vytváření něčeho nového. Ztělesňuje věčný cyklus života, se kterým jsme všichni neodvratně svázáni. S postavou "Velké bohyně" se setkáváme v téměř každé mytologii světové historie. Uvádím jen některé z jejích mnoha jmen, pod kterými vystupuje v kulturách takřka celého světa: řecká Démétér, mezopotámská Ištar, kanaánská a fénická Anat, římská Rhea, Nerthus severozápadních Germánů, maloasijská Kybelé, hinduistická Dévakí, keltská Danu nebo opět řecká Gaia.
Jejími nejvýraznějšími vlastnostmi jsou mateřská láska, bezmezná obětavost a oddanost. Bylo by však nesprávné si ji idealizovat jen v jejím pozitivním aspektu. Z té druhé, temné strany v ní poznáváme germánskou Hel, hinduis­tickou (puránskou) Kálí, buddhistickou Kaliku, kanaán- skou Arsij, západosemitskou Allatum nebo sumerskou a babylónsko-akkadskou Ereškigal. V podobě uvedených "černých" bohyň podsvětí, smrti a mrtvých se s nemilo­srdnou tvrdostí a umíněností dožaduje každého života, jehož čas na tomto světě již vypršel.
Na kartě runy Berkano vystupuje ze tmy, v podobě stařeny stojící v pozadí, tmy princip temné bohyně. Stáří ji ohnulo hřbet, ale ona se vševědoucně usmívá, neboť ví, že jí nakonec nikdo neunikne.
Na obrazu dále vidíme tři břízy, které se také v trojici vy­skytují velmi často i v přírodě a nezřídka vyrůstají z jedno­ho kořenového systému. Jsou výborným příkladem a sym­bolem trojitosti Bohyně. Bříza (Betula pendula) roste po celé severní Evropě, ale též v Asii. Můžeme ji najít v lesích, na březích jezer i v močálech. Germáni uctívali tento strom již před tisíciletími. Bříza prý měla být prvním stromem, který začal růst po poslední době ledové. To by též vysvět­lovalo její odolnost vůči mrazu.
Bříza má léčivé schopnosti, jichž se využívá při léčení revmatických a zánětlivých onemocnění. Listy mají silně močopudný účinek, což z břízy činí symbol čištění. Při magických úkonech se jí užívá při zahánění zla a ke zvěs­tování nového začátku.
U mnoha kultur se opětovné probouzení přírody velebilo a dodnes velebí rituálními oslavami. Kněží a milostné páry uskutečňují v polích a na lukách milostný akt jako symbol zúrodňování a oplodňování přírody. Z keltského svátku Beltaine se později stala Valpuržina noc, slavená v noci před prvním květnem.
Berkano je známá v jedné ze svých mutací jako Bar, ochranná patronka staronordického kultu medvědů. Jejími bojovníky byly obávaní "berserker", kteří se po požití jistého nápoje se zuřivostí a bojovým nadšením vrhali do válečné vřavy. Jednou z ingrediencí tohoto kouzelného moku měla údajně být houba Amanita muscaria, které se dobře daří v blízkosti březových stromů a v našem povědo­mí je zapsaná jako prudce jedovatá muchomůrka červená. Nemáme však bezpečné důkazy, které by nasvědčovaly skutečnému užívání podobných látek.
Pro ženy je Berkano výzvou, aby se vyrovnaly se svou ženskou stránkou a se svým vztahem k vlastní mužské stránce (Animovi). Pro muže je runa povzbuzením k hle­dání a poznávání své ženské stránky (Animy) a jejímu přijetí.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama