OTHALA

22. dubna 2015 v 15:41 | Lycan Herve Černý pes |  Runy

Fonetická hodnota: O
Symbolizuje: vrozenou sílu, zdeděné vlastnictví, pozemek jako majetek, domovina, vlastnictví, zakořenění, rodina, kmenové příbuzenství, příbuznost, kontakt s předky
Strom: hloh
Léčivá rostlina: zlatobýl
Astrologie: Úplněk
Tarot: Svět (Akron), Měsíc (Thorson)
Polarita: mužská
Barva: žlutá
Božství: Ódin / Thor
Živel: země

Tato dvacátá čtvrtá runa symbolizuje opevněné hranice obydlených sídlišť. Chrání kmen, klan nebo rod před ohrožením zvenčí. Jejím živlem je země, a tak je k ní přiřazen Mitgard, střední ze tří hlavních světů Yggdrasilu.
Síla a moc této runy zabraňuje pronikání negativních energií a zároveň podporuje síly pozitivní. Energie, která působí přes runu Othala, však musí být uspořádaná a har­monická. O blaho společnosti, domova i hospodářství je skutečně postaráno jen tehdy, žijeme-li v souladu s pří­rodními zákony. Její znak nacházíme dodnes na štítech starých hospodářských budov.
Othalou se Futhark uzavírá, a tím opět znovu začíná. Zatímco Fehu ztělesňuje movité vlastnictví, jako napří­klad zmíněné stádo dobytka, Othala symbolizuje majetek související se zděděnými pozemky a rodovým majetkem. Její tvar je složen z psané formy run Ingwaz a Gebo, což výstižně vyjádřuje obsah runy Othala: získání majetku zděděním (darováním). Současně je to symbol našeho spojení s duchovním dědictvím našich předků.
U runy Othala narážíme rovněž na pojem "pokrevní pouto," který byl bohužel zneužíván různými rasistickými ideologiemi, což v návaznosti na význam runy dodnes vyvolává zatrpklost a odmítání. Toto slovní spojení však původně mělo vyjádřit respekt k půdě, domovině a Matce Zemi a souviselo i s jejich náboženským uctíváním. Naši předkové byli v případě potřeby připraveni podělit se
o svůj majetek a vlastní půdu se svou "krví" - pokrevními příbuznými. Hluboká zakořeněnost a vzájemná závislost krajiny a člověka vedla v průběhu staletí nakonec k zaklá­dání obcí, vsí a měst.
Výraz, který přešel ze starogermánštiny do dnešního německého jazyka jako základ slova "rodové společenství", označoval původně mír nebo přátelství. V rodovém uspo­řádání společnosti byli všichni členové povinni poskytovat si navzájem pomoc. V dávných dobách neexistovalo nic podobného dnešní policii nebo státní moci a jejím vyko­navatelům. Všechny záležitosti si vyřizovali příslušníci rodu mezi sebou. Pokud někdo zaútočil na jednoho z nich zvenčí, celá společnost se postavila za něj. U některých hlubších svárů to vedlo občas až ke krevní mstě.
Ačkoli se význam runy Othala dává s oblibou do sou­vislosti s pojmem "rodina", neměli bychom zapomínat na to, že představuje rovněž svobodu a práva jednotlivce v rámci společnosti. Přirozeně, jako opatření proti závaž­ným proviněním, týkajícím se překračování všeobecně platných pravidel, mohl být jedinec z celku vyloučen. Pokud byl někdo prohlášen nebo označen za vyhnance, ztrácel veškerý nárok na ochranu a jakákoli práva. Provi­nilec pak na vlastní kůži bolestně zakusil, jak důležitá je soudržnost uvnitř společenství.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama